• NAUJOS KARTOS MOLINIAI
  TENISO KORTAI

  Ateities technologijos šiandien. Pristatome naujos kartos molinius teniso kortus, su visais gruntinio korto privalumais ir be jo tr?kum?. 

  Skaityti pla?iau...
 • DIRBTIN?S ŽOL?S TENISO KORT? VALYMAS IR PRIEŽI?RA

  Norite, kad J?s? kortas tarnaut? ilgiau? J? b?tin? valyti ir priži?r?ti. Kaip tai atlikti? Mes Jums pad?sime.

  Skaityti pla?iau ...
 • MOBILI?, SURENKAM? TENISO KORT? NUOMA

  "HARO Sports" kompanija pristato naujov?: mobilius, surenkamus teniso kortus, kuriuos galima greitai ?rengti ant bet koki? pavirši?

  Skaityti pla?iau...

 • TENISO KORT? ?RANGA IR INVENTORIUS

  ?sirengin?jate nauj? kort?? Atnaujinate senaj?? Jums reikia inventoriaus? Pas mus rasite visk? ko jums gali prireikti.

  Skaityti pla?iau...
 
       
MOLINIAI TENISO KORTAI CONIPUR PRO CLAY

Moliniai CONIPUR PRO CLAY teniso kortai susideda iš pagrindinio sluoksnio sudaryto is molini? plyt? dužen? surišt? specialiu rišikliu ir ant viršaus paskleistu molio dulki? sluoksniu, bei su intergruotomis pvc teniso linijomis.

  DIRBTIN?S ŽOL?S TENISO KORTAI

Sm?liu užpildytos dirbtin?s žol?s sistemos, skirtos teniso kortams yra mažai reiklios prieži?rai ir ant j? beveik neribojamas žaidžiam? valand? skai?ius.  LIEJAMOS GUMIN?S DANGOS TENISO KORTAI

Mes labai džiaugiames, kad paskutiniu metu Lietuvos miest? ir miesteli? savivaldyb?s bei mokykl? ir kit? vaik? ugdymo ?staig? administracijos susiprato ir suprato, kokio tipo aikštynai yra tinkamiausi m?s? klimatin?ms s?lygoms ir kaip taisykl? renkasi liejamas gumos granuli? dangas
   
 KILIMIN? DANGA TENISO KORTAMS

Pristatome naujos kartos teniso kort? dang?, skirta naudoti tiek patalp? viduje, tiek lauke. Išlaikant tas pa?ias, tradicines dang? savybes, korto dangos strukt?ra užtikrina puik? žaidimo komfort?, ilgaamžiskum? bei maloni? aplink?.   MOBIL?S, SURENKAMI TENISO KORTAI

Sportini? dang? gamybos lyder?, kompanija "HARO SPORTS" pristato naujov?: mobilius surenkamus teniso kortus su akrilo dangos paviršiumi, kuriuos galima greitai ?rengti ant bet kokio paviršiaus. Net ir ant sniego!   AKRILINIAI TENISO KORTAI

Bet kuris teniso žaid?jas pageidauja žaisti ant elastingo teniso korto, kadangi tik ant tokio korto žaisti iš tikr?j? yra malonu bei saugu. 
Decoflex™ Softcourt yra b?tent tokia teniso kort? danga skirta naudoti tiek lauke tiek ir patalp? viduje. 
Decoflex™ Softcourt yra pripažintas bei sertifikuotas ITF (tarptautin?s teniso federacijos).

 

 

Naujienos

Apie mus

            Savo darbe remiames laiko patikrinta sporto dang? bei ?rangos gamintoj? patirtimi, tod?l savo klientams galime pakloti aukš?iausios kokyb?s sporto dangas bei pasi?lyti technologiškai moderniausi? sportin? ?ranga.
          Taipogi mes savo klientams si?lome ir vis? eib? paslaug?: tai ir dirbtin?s žol?s teniso kort? bei aikštyn? valymas ir prieži?ra, sportini? linij? nužym?jimas ar dažymas, nesvarbu ar tai b?t? nat?ralios žol?s stadionas ar Europos ?empionato krepšinio aikštel?, sportin?s ?rangos ?rengimo bei montavimo paslaugas, bei be abejo kvalifikuotas ir išsamias konsutacijas vis? sportini? dang? bei inventoriaus ?rengimo klausimais. Pasitik?kite profesionalais.
           M?s? interneto svetain?je galite pamatyti m?s? si?lom? dang? bei produkcijos asortiment?. Jeigu nerandate ko ieškote, iškilo kokie nors klausimai - susisiekite su mumis ir mes pasistengsime surasti Jus dominan?i? prek? ar atsakyti ? jums iškilusius klausimus. 

M?s? partnerai ir klientai:

 •  

 

 

Kontaktai

J?s galite susisiekti su mumis naudodami kontaktin? informacij? žemiau arba atsi?skite mums žinut? per m?s? pateikt? form? internete.

Perk?nkiemio g. 3, LT –12127, Vilnius
Telefonas: +370 5 230 15 56
Faksas: +370 5 232 53 39
Mob. +370 671 90 880

Email: info@tenisokortas.lt

2014 © Miestas.lt | www. tenisokortas.lt | Kitoks požiuris, UAB